Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek děti do 15 let 10 Kč/rok
Registrační poplatek studenti a důchodci 15 Kč/rok
Registrační poplatek dospělí 20 Kč/rok
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka 30 Kč
2. upomínka 50 Kč
3. upomínka 100 Kč
Upomínací dopis 200 Kč

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.